top of page

Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) juridiškai privalomas dokumentas, kuriame nustatomos Šalių teisės ir pareigos.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Apie Taisyklių pasikeitimus Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės tinklapyje.

 

2. Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kuomet Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja ir pateikia prekių užsakymą, prieš tai susipažinęs su šiomis taisyklėmis.
 

3. PARDAVĖJO TEISĖS

3.1. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visiškai sustabdyti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
3.2. Jeigu Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui, stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

4. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės.
4.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios pirkimo – pardavimo Taisyklės.
4.3. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti elektroninėje parduotuvėje užsakytas prekes, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo-pardavimo sutartį prieš tai informavęs pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.
4.4. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 5.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.
4.5. Pardavėjas gali negrąžinti Pirkėjui jo sumokėtos pinigų sumos tol, kol prekės negrąžintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad prekės yra išsiųstos Pardavėjui, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau. 

5. PIRKĖJO TEISĖS

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
5.3. 5.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

6. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
6.2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių grąžinimo išlaidas. 

6.3. Prekių pristatymo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba su asmeniu pristačiusiu siuntą patikrinti siuntos ir prekės(-ių) būklę.
6.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, patvirtina, kad sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

7. PREKIŲ KAINOS

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais. Kainos nurodomos su PVM. Patvirtinus užsakymą prie bendros prekių sumos prisideda pristatymo mokestis, jeigu toks yra taikomas.

8. PREKIŲ IR UŽSAKYMŲ APMOKĖJIMAS

8.1. Pirkėjas, apsilankęs elektroninėje parduotuvėje, išsirenka jam patinkančias prekes, kurias įsideda į pirkinių krepšelį. Po pirkinių krepšelio suformavimo, Pirkėjas suveda asmens duomenis, būtinus užsakymo įvykdymui: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numerį bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Pirkėjas patvirtiną jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir patvirtina užsakymą.
8.3. Atsiskaityti galima naudojantis Swed, Seb, Luminor, Citadelės, Šiaulių banko elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa / MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS

9.1. Pardavėjas pristato prekes (dovanų kuponus) Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais:

9.1.1. Elektroniniai dovanų kuponai išsiunčiami Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu iškart po apmokėjimo. Pirkėjas gauna du įsigyto kupono variantus: įprastino dizaino A4 formato PDF kuponą bei variantą, tinkamą savarankiškam spausdinimui ir lankstymui. 

9.1.2 Fiziniai (popieriniai, jau sulankstyti ir dovanojimui paruošti) kuponai yra išsiunčiami per 1-2 d. d. į artimiausią paštomatą pagal Pirkėjo nurodytą adresą.

9.2 Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
9.3. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, jog elektroninėje parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.
9.4. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas.

10. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1.  Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos (Pirkėjas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl pinigų grąžinimo el. paštu info@jaukuku.lt, nurodyti grąžinimo priežastį, kupono numerį ir unikalų kodą). Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
10.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
10.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
10.2.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
10.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
10.2.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
10.2.6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų  nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška - tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą);
10.3. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi;
10.4. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 (penkias) dienas nuo nuo prašymo pateikimo Pardavėjui dienos (Gražinama yra sumokėta už kuponą suma (jei kuponas buvo siunčiamas paštu, siuntimo išlaidų suma nėra grąžinama).)

11. DOVANŲ KUPONŲ GALIOJIMAS, ĮGVENDINIMO SĄLYGOS IR KEITIMAS

11.1 Dovanų kuponai galioja 12 mėn. nuo jų įsigijimo dienos, kuponų galiojimo laikas nėra pratęsiamas.

11.2 Pardavėjas užtikina, jog su kuponu užsiregistravus pas nurodytą paslaugos tiekėją bus galima gauti kupone numatytą paslaugą (12 mėn. laikotarpyje nuo kupono įsigijimo). Paslaugos tiekėjas ir kuponų pardav ėjas nesuteikia kupono turėtojui pirmenybės, ar papildomų sąlygų paslaugos užsakymui. Kupono turėtojas registruodamas paslaugą pats turi įvertinti tos vietos užimtumą ir registruotis likus pakankamam laiku, kad paslauga jam būtų suteikta 12 mėn. bėgyje. Paslaugos teikėjai turi teisę valstybinėmis švenčių dienomis, pašyti papildomo mokėjimo už kuponais teikiamas paslaugas. Kupono turėtojas paslaugai po registracijos pas paslaugos tiekėją už paslaugos kokybę, jos vykdymą, rezervuotos datos keitimą ar atšaukimą atsakingas konkrečios paslaugos tiekėjas ir visi pakeitimai vykdomi pagal jo numatytas taisykles.

10.5 Įsigijęs dovanų kuponą, Pirkėjas gali jį pakeisti į kitą kuponą visu jo galiojimo laikotarpiu, kol jis nebuvo užregistruotas numatytoje paslaugos vykdymo vietoje. Norint pakeisti kuponą, Pirkėjas turi pateikti laisvos formos prašymą dėl kupono pakeitimo el. paštu info@jaukuku.lt, nurodydamas turimo kupono numerį ir unikalų kodą bei į kokį kitą kuponą nori jį pakeisti.

10.5.1 Turimą kuponą keičiant į mažesnės vertės kuponą, pinigų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas.

10.05.2 Turimą kuponą keičiant į brangesnį, Pirkėjas sumoka tarp jų esantį skirtumą, Pardavėjas nurodytu Pirkėjo el. paštu per 1 d. d. atsiunčia naują el. kuponą (kupono galiojimas nepratęsiamas, išlieka originalu

12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
12.2. Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
12.4. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių (Force major).

 

12.5 Iškilus klausimams, kreipkitės šiais kontaktais:

Tel.: +370 682 89800

El. p.: info@jaukuku.lt

bottom of page